Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 19 maja 2023
3:31 minut
Osoba prowadząca konferencję przemawia przed zgormadzonymi w sali uczestnikami.

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie. Ograniczanie zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych” to hasło konferencji, która odbyła się 17 maja 2023 r. w Zielonej Górze z udziałem Małgorzaty Dziemińskiej, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubuska Izba Budownictwa, Lubuskie Forum Wodociągowe i Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Partnerami wspierającymi: Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. i Miejska w Zielonej Górze, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Zielonej Górze. Konferencja została objęta patronatem medialnym przez TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zachód i Gazetę Lubuską.

Konferencja składała się z części teoretycznej, którą stanowiły wystąpienia prelegentów w sali Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz praktycznej, tj. pokazu ewakuacji poszkodowanego z przestrzeni zagrożonej.

Małgorzata Dziemińska, Zastępca Głównego Inspektora Pracy odczytała list Głównego Inspektora Pracy, skierowany do uczestników i organizatorów wydarzenia. W liście Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy zaznaczyła, że kształtowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, konieczność zabezpieczania pracowników oraz stworzenie wysokiej kultury pracy są kluczowe dla zmniejszenia nie tylko skali nieprawidłowości w obszarze bhp, ale przede wszystkim liczby wypadków przy pracy: "Budownictwo jest obszarem szczególnego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na wysoki poziom wypadkowości. Nasza praktyka pokazuje jak dużo wypadków i nieprawidłowości stwierdzanych jest w obszarze wykonywania prac budowlanych. Lekceważenie zagrożeń i przepisów prawa, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko wypadku, brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych oraz niewyposażanie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej prowadzi do wielu dramatów."

Wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy otwarcia konferencji dokonała prof. Maria Mrówczyńska, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prorektor powitała uczestników i życzyła owocnych obrad.

Wyrazy uznania i gratulacje z okazji konferencji przekazał również Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski. List Wojewody odczytał Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy.

W trakcie spotkania Małgorzata Dziemińska, Zastępca Głównego Inspektora Pracy dokonała aktu wręczenia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy” Janowi Kotowskiemu, byłemu prezesowi, a aktualnie wiceprezesowi Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze.

Odznaczony Jan Kotowski wraz z Małgorzatą Dziemińską i Jerzym Łabońskim

W uznaniu zasług dla rozwoju Regionu Lubuskiego, Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Janowi Kotowskiemu i Jerzemu Łabońskiemu. Odznaczenia wręczył Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Część teoretyczną stanowił cykl wykładów m.in. nt. dobrych praktyk zapobiegania wypadkom przy pracy w oczyszczalniach ścieków - spostrzeżenia inspektorów pracy dra inż. Dariusza Królika, p.o. nadinspektora pracy OIP w Zielonej Górze i Roberta Rogińskiego, st. inspektora pracy - specjalisty w OIP w Białymstoku. Zasady doboru i bezpiecznego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi omówiła dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB.

Cześć praktyczną zorganizowano w hali Laboratorium Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zielonej Górze zaprezentowali, na specjalnie skonstruowanej na potrzeby konferencji platformie działania ratownicze z wykorzystaniem technik linowych. Zademonstrowano sposoby ewakuacji osób z dużych wysokości oraz techniki ratowania poszkodowanych uwięzionych w wykopach lub studniach. Procedurę prowadzenia akcji ratowniczej omówił dowódca Jednostki st. kpt. Łukasz Januszewicz.

Grupa strażaków w czerwonych kombinezonach i kaskach strażackich pochyla się nad leżącą osobą

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników stacjonarnie i online oraz spotkała się z zainteresowaniem ze strony mediów.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu