Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 czerwca 2024
3:10 minut
Widok na salę

Rola prewencji w nowoczesnym kształtowaniu warunków pracy” to tytuł konferencji zorganizowanej 12 czerwca 2024 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze z okazji jubileuszu 105-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. W wydarzeniu uczestniczył Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Honorowy Patronat nad jubileuszowymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze: „Inspiracją do poruszenia tej tematyki w ramach naszego wydarzenia są dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przyczyn wypadków przy pracy oraz wyniki badań pana prof. Edwarda Kowala w zakresie tzw. kultury bezpieczeństwa. Dane statystyczne wskazują, że dominującą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Badania pana prof. Kowala i jego Zespołu dowodzą, że na zachowania te można oddziaływać tak, by były bardziej bezpieczne”.

Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy odczytał list Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy skierowany do uczestników i organizatorów konferencji: „Hasło przewodnie naszego Jubileuszu brzmi „Nowoczesny wymiar ochrony pracy”. Mamy świadomość wyzwań, jakie stoją przed nami wszystkimi - tego, że ochrona praw pracowniczych w dobie globalizacji wymaga ciągłego monitorowania i adaptacji do zmieniających się warunków. Zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy jest jednym z podstawowych założeń polityki społeczno-gospodarczej każdego demokratycznego państwa. Przekłada się ono zarówno na odpowiednią jakość pracy, ale też na jakość życia pozazawodowego oraz ogólny dobrostan naszego i kolejnych pokoleń”.

W trakcie konferencji Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy dokonał aktu wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy Julianowi Kozłowskiemu, członkowi Zarządu zielonogórskiego Oddziału OSPS BHP, pracownikowi służby bhp w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie. Odznakę przyznała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Z inicjatywą nadania odznaki wystąpił Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze.

Po ceremonii wręczenia odznaki głos zabrali: Bogusław Motowidełko, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, członek Rady Ochrony Pracy i Joanna Zielińska, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Bogusław Motowidełko dziękował za dobrą współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, rozwiązywania problemów pracowniczych. Joanna Zielińska złożyła gratulacje i wyrazy uznania z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy.

Następnie wystąpienia wygłosili:

  • Franciszek Grześkowiak, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze w latach 1998 – 2018 mówił o historii inspekcji pracy, powstaniu i organizacji organów inspekcji pracy w Polsce i na Środkowym Nadodrzu;
  • Dr inż. Patryk Krupa, reprezentujący Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej/ Katedrę Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Zielonogórskiego powiedział o kulturze bezpieczeństwa jako fundamencie prewencji - od teorii do praktyki;
  • Dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Instytutu Ekonomii i Finansów/ Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślił znaczenie efektywnej komunikacji w kształtowaniu optymalnych warunków pracy;
  • Anastazja Sieniawska, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze przedstawiła działania prewencyjno-promocyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze;

Uroczystość uświetnił koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu muzyków: prof.  Bartłomieja Stankowiaka, Jakuba Kotowskiego, Janusza Lewandowskiego.

Nad przebiegiem spotkania czuwał Sławomir Nowak, nadinspektor pracy.

Patronami medialnymi uroczystości jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy są: Dziennik Gazeta Prawna i Tygodnik Solidarność.

Patronatu medialnego konferencji udzieliły także Radio Zachód i Gazeta Lubuska. Konferencja była objęta opieką medialną TVP 3 Gorzów Wlkp.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu