Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 maja 2024
1:13 minut
Widok na salę w trakcie zebrania

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczył w zebraniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Spotkanie odbyło się 21 maja 2024 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi stanowi forum wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Jego działalność służy podnoszeniu poziomu świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi.

W trakcie spotkania podsumowano 10 lat pracy Zespołu oraz omówiono działania na rok bieżący.

Reprezentujący zielonogórski Okręg, nadinspektor pracy Dariusz Dałek, w ramach swojego wystąpienia wskazał miejsce i rolę Państwowej Inspekcji Pracy w systemie walki z handlem ludźmi i pracą przymusową oraz omówił uprawnienia, zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie kontroli legalności zatrudnienia oraz działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej.

W zebraniu udział wzięli Wojewoda Lubuski Marek Cebula i Wicewojewoda Tomasz Nesterowicz.

W skład zespołu wchodzi 27 członków, przedstawicieli służb, urzędów i instytucji zajmujących się problematyką profilaktyki i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi m.in. Straży Granicznej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Sądów i Prokuratury, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Zdjęcia: Lubuski Urząd Wojewódzki https://www.gov.pl/web/uw-lubuski

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu