Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 18 kwietnia 2024
2:41 minut
Widok na salę

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji maszyn budowlanych” to tytuł konferencji, która odbyła się 17 kwietnia 2024 r. w Zielonej Górze.

Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Budownictwa UZ, Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Lubuska Izba Budownictwa. Partnerzy wydarzenia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, Urząd Dozoru Technicznego, Zielonogórski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Konferencję otworzyli Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy oraz prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jerzy Łaboński odczytał list Głównego Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, skierowany do uczestników konferencji: Państwowa Inspekcja Pracy od lat wytrwale podejmuje działania promujące wśród pracodawców zaawansowane formy nadzoru nad warunkami pracy zatrudnionych pracowników. Staramy się upowszechniać tematykę związaną z bezpiecznym wykorzystywaniem maszyn oraz wymaganiami technicznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwracamy uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń oraz ich bezpieczną obsługę, która ściśle wiąże się z posiadaniem stosownych uprawnień oraz niezbędnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.

W liście Główny Inspektor Pracy zaznaczyła, że świadome zapobieganie wypadkom przy pracy oraz promowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy jest elementem ogólnej kultury bezpieczeństwa każdej organizacji.

Wystąpienia wygłosili:

  • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ, Instytut Budownictwa, Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji Uniwersytetu Zielonogórskiego, inż. Jan Stefańczyk: Wpływ platform roboczych na bezpieczeństwo robót geotechnicznych
  • dr inż. Marek Malinowski, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego: Nowoczesne metody prognozowania trwałości i wielokryterialna ocena bezpieczeństwa wybranych struktur roboczych i urządzeń stosowanych w budownictwie
  • Marek Eckert, główny specjalista urządzeń transportu bliskiego Urząd Dozoru Technicznego: Bezpieczna obsługa urządzeń transportu bliskiego na budowie
  • Mikołaj Moskal, dyrektor Centrum Egzaminowania Operatorów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny: Zasady nabywania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych. Trwające zmiany i postulaty na przyszłość
  • Cezary Młyński, Business Development Manager Flint Systems Sp. z o. o.: Wykorzystanie Technologii VR w szkoleniach zawodowych
  • Tomasz Orłowski, inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze: Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji maszyn budowlanych
  • Wojciech Poręba, przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/ Dyrektor ds. Technicznych HZBUD Sp. z o.o.: „Modernizacja ekranu asfaltobetonowego zbiornika ESP ŻAR przy użyciu maszyn drogowych”
  • Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa: Uprawnienia operatorów maszyn budowlanych. 30 edycja konkursu „Lubuski Mister Budowy”
  • Radosław Szamburski, członek Zarządu firmy M&J Sp. z o.o.: Właściwa eksploatacja maszyn budowlanych jednym z czynników budowy bezpiecznej i nowoczesnej

Wydarzenie uatrakcyjnił symulator wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy konferencji mogli spróbować swoich umiejętności w obsłudze wirtualnego wózka widłowego.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy prelegentom za ciekawe wystąpienia i prezentacje, a naszym gościom i mediom za przybycie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu