• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.05.2021

Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.

Telefoniczne porady prawne w Okręgu udzielane są:

w poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00 (przerwa 14:00 - 15:30),
od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 14:00,

pod numerami telefonów:
tel. 801 002 977 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
tel. 459 599 033 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Aktualne pozostają porady prawne udzielane przez Centrum Poradnictwa PIP
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00:

tel. 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
tel. 459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

 

Osobiste porady prawne w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze,
ul. Dekoracyjna 8 udzielane są w pok. 201:

- w poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00,
- od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00;

w Oddziale w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 6 (w pok. 14):

- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Mając na uwadze konieczność ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, ustala się następujące zasady dot. utrzymania reżimu sanitarnego podczas udzielania porad osobistych:

 1. Porady prawne udzielane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i zarejestrowaniu osób zainteresowanych.
  Ustalanie terminów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
  pod numerami telefonów:
  - w siedzibie Okręgu w Zielonej Górze – tel. 68-451-39-00;
  - w Oddziale w Gorzowie Wlkp. – tel. 95-722-32-96.
 2. Obecność w Okręgu i oczekiwanie na poradę prosimy zgłosić w kancelarii OIP / sekretariacie Oddziału.
 3. Podczas przebywania na terenie obiektu interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki.
 4. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym udzielane są porady należy zdezynfekować dłonie.
 5. Interesant zobowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury i wypełnić „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego”. Pomiaru temperatury dokonuje się przed wejściem do pomieszczenia porad. Wypełniony kwestionariusz odbiera pracownik udzielający porad.
 6. W pomieszczeniu wyznaczonym do obsługi porad nie może przebywać więcej niż jeden interesant.
 7. Czas udzielania porady nie powinien przekroczyć 15 minut.
 8. W przypadku odmowy wypełnienia kwestionariusza lub odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek pytanie w kwestionariuszu, odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub temperatury ciała powyżej 37,5ºC albo zewnętrznych oznak infekcji, interesant nie będzie mógł skorzystać z osobistych porad prawnych. W takiej sytuacji prosimy o skorzystanie z poradnictwa w formie zdalnej (pisemna, elektroniczna lub telefoniczna).

Na bieżąco obsługiwane są zapytania pisemne nadesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 

 

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wypadki