• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.01.2023

Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.

Telefoniczne porady prawne w Okręgu udzielane są:

w poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00 (przerwa 14:00 - 15:30),
od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00,

pod numerami telefonów:
tel. 801 002 977 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
tel. 459 599 033 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.
(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego)

Dodatkowo bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00,

pod numerami telefonów:
tel. 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
tel. 459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.
(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego)


Porady osobiste w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8  udzielane są:
w poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00,
od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,

II piętro, pok. 201.

Porady osobiste w Oddziale w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 6 udzielane są:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
II piętro, pok. 1 lub 14.


Na bieżąco obsługiwane są zapytania pisemne nadesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne