Informacja nt. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Element obcy w stosunkach prawa pracy:

 

PAMIĘTAJ! W okresie delegowania co do zasady nie obowiązuje prawo polskie!

Krok pierwszy: Dokąd wysyłamy ??

Krok drugi: Sprawdzamy „parametry minimalne” w państwie przyjmującym (art. 3 Dyrektywy 96/71/WE)

Krok trzeci: Zapewniamy te warunki w państwie przyjmującym – możliwa kontrola w miejscu świadczenia pracy delegowanego!

UWAGA!!!

Od 18.06.2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych! Jest to ustawa z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 868).
Ustawa określa zasady:
a)  delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług;
b) kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników;
c) współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium;
d)  ochrony pracowników delegowanych na terytorium RP i z tego terytorium;
e) postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

TREŚĆ USTAWY

 

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ właściwy

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ właściwy pełni między innymi rolę instytucji łącznikowej w sprawach związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Jako organ właściwy PIP:

Podstawy prawne:

Aktualne przepisy wspólnotowe dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dyrektywa 96/71/WE oraz Dyrektywa 2014/67/UE): [link]

 

Kiedy chcesz dowiedzieć się o...:

Delegowaniu pracowników na terytorium Polski - obowiązkach pracodawcy: [link] 

Delegowaniu pracowników do krajów UE: [link]

Delegowaniu pracowników do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkach delegowania pracowników do Polski: [link]

 

Przydatne linki:

Uczciwe zasady mobilności

Prawo UE

Biura łącznikowe

Obowiązki przedsiębiorcy

Orzecznictwo Trybunału