• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy

 

 
 

Okręgowy Inspektor Pracy
Jerzy Łaboński


 
p. o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
Robert Simonjetz

 
 
 

GIP Przejdź do GIP Porady prawne