Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy

 

 
 

Okręgowy Inspektor Pracy
Jerzy Łaboński


 
p. o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
Robert Simonjetz