• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.12.2022 Artykuł archiwalny

Spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej

1 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stron Porozumienia zawartego 12 września 2019 r. pomiędzy Okręgowymi Inspektorami Pracy w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze a Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad współpracy na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania.

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, Jerzy Łaboński - Okregowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze, Paweł Ciemny – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, gen. bryg. SG Tomasz Michalski – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz Tomasz Gajdziński - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, Anna Wabich – starszy inspektor pracy - główny specjalista OIP Poznań, ppłk SG Krzysztof Damuć – Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i Dariusz Dałek – nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Legalności Zatrudnienia OIP Zielona Góra.

Podczas spotkania dokonano oceny realizacji postanowień porozumienia, omówiono zakres i wyniki dotychczasowej współpracy, kompetencje, procedury, problematykę działań kontrolnych w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich, cudzoziemców, agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej a także delegowania, handlu ludźmi i pracy przymusowej. Ponadto ustalono wstępnie ogólny zakres wspólnych działań podejmowanych przez służby, które będą planowane na 2023 r.

Spotkanie ze Strażą Graniczną w OIP Poznań
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne