• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.12.2022 Artykuł archiwalny

Rozstrzygnięcie 17. Olimpiady wiedzy o bhp i rolnictwie

6 grudnia 2022 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku wyłoniono laureatów 17. Olimpiady wiedzy o BHP i rolnictwieGłównym celem olimpiady było upowszechnienie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowych rozwiązań i technologii wykorzystywanych w  rolnictwie.

Olimpiada każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W bieżącym roku wpłynęło 56 zgłoszeń, do konkursu przystąpiło 50 osób. 

W czasie pomiędzy rozwiązywaniem testu a rozstrzygnięciem, uczestnicy konkursu wzięli udział w ciekawych prelekcjach i pokazie zorganizowanym przez strażaków KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Olimpiadę zorganizował Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy partnerstwie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze oraz współudziale Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Zielona Góra, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego w Zielonej Górze, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.

Zdjęcia: LODR

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne