• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.12.2022

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami nr XIV i XV w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej. Wartości te będą obligatoryjnie przyjmowane we wszystkich krajach UE, a ich respektowanie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne