• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.02.2023

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

23 lutego 2023 r. w CKZiU „Elektronik” w Zielonej Górze odbył się finał regionalny kolejnej edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs zorganizowano w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego  celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Program służy kształtowaniu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz popularyzacji zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, legalności zatrudnienia.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest formą popularyzacji programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i uczniów. W tegorocznych rozgrywkach na szczeblu regionalnym udział wzięło 34 laureatów etapu szkolnego z 17 szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań.

I miejsce zajęła Julia Lisiecka z Zespołu Szkół  Technicznych w Zielonej Górze
II miejsce zajął Mikołaj Jaskowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.
III miejsce zajęła Wiktoria Wieczorek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze

Laureaci wezmą udział w etapie centralnym konkursu.

W podsumowaniu uczestniczyli Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy i jego zastępca Robert Simonjetz. Podczas spotkania uczniowie i nauczyciele wysłuchali prelekcji nt. podstaw świadczenia pracy, którą przeprowadziła Katarzyna Trybuchowska, specjalista OIP.

Wszystkich uczestników konkursu uhonorowano okolicznościowymi dyplomami, a laureatów dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Listy gratulacyjne za udział i przygotowanie uczniów do konkursu przekazano również nauczycielom.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.GIP Przejdź do GIP Porady prawne