• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.03.2023

Zapraszamy do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników.

Od 2021 roku realizacja programu jest wspierana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Realizacja programu odbywa się w 4 krokach:

 • Krok 1 - Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Można to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2 - Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez okręgowe inspektoraty pracy. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:
  • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
  • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.​
 • Krok 3 - Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi Ci realizację programu.

 • Krok 4 - Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego.

 

Więcej o programie: Główny Inspektorat Pracy | Zdobądź Dyplom PIP

Karta zgłoszenia: link do karty

Koordynatorem programu w Okręgu jest Sławomir Nowak, p.o. nadinspektor pracy, tel. 68-451-39-33, 68-451-39-00, e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.plGIP Przejdź do GIP Porady prawne