• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.03.2023

Prawo pracy w pigułce. Szkolenie z udziałem studentów UZ

8 marca 2023 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego specjalista prawa pracy Katarzyna Trybuchowska przeprowadziła szkolenie pn. „Formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę – prawo pracy w pigułce”. Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące umów o pracę, umów cywilnoprawnych - zawieranie i rozwiązywanie umów, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie za pracę, podstawowe informacje w zakresie bhp (badania, szkolenia), czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz problematykę handlu ludźmi. W spotkaniu z ekspertem z naszego Okręgu uczestniczyło ponad 100 studentów.

szkolenie UZ 8 III 2023 kopia
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne